Uutisia

6.11.2014

Apurahansaajien eläkevakuuttamiseen parannuksia

STM:n tiedote 238/2014

06.11.2014 13:25  


Apurahansaaja voisi jatkossa keskeyttää apurahatyötä koskevan eläkevakuutuksensa toisen ansiotyön vuoksi kesken apurahakauden. Tällä hetkellä apurahansaaja voi keskeyttää eläkevakuutuksensa sairauden, kuntoutuksen, lapsen syntymän tai alle kolmevuotiaan lapsen hoidon, asevelvollisuuden, siviilipalveluksen tai näihin verrattavan syyn vuoksi. Muun ansiotyön vastaanottaminen on kuitenkin yleisin syy keskeyttää apurahalla työskentely. Vakuutuksen keskeyttäminen edellyttäisi, että apurahan myöntäjä on hyväksynyt apurahatyön keskeyttämisen.

Keskeyttäminen olisi jatkossa mahdollista, vaikka apurahalla työskentely keskeytyisi ennen neljän kuukauden yhdenjaksoista apurahalla työskentelyä. Silloin vakuutus keskeytettäisiin, kun vakuutuksen ottamisesta on kulunut neljä kuukautta. Tällä hetkellä alle neljä kuukautta voimassa ollut vakuutus poistetaan takautuvasti.

Jos apurahansaajalla on apurahansaajan eläkevakuutus, hän voisi jatkossa tietyin edellytyksin yhdistää siihen sellaisia lyhyitä tai euromääräisesti pieniä apurahoja, jotka eivät yksinään täytä eläkevakuuttamisen edellytyksiä. Tällä hetkellä nämä apurahat eivät kartuta eläketurvaa.

Esitetyt muutokset perustuvat luovilla aloilla työskentelevien ja muiden itsensä työllistävien sosiaaliturvatyöryhmän viime vuonna tekemiin ehdotuksiin. Tarkoitus on poistaa apurahansaajien eläketurvassa havaittuja epäkohtia ja parantaa apurahansaajien ansiosidonnaisen sosiaaliturvan kattavuutta.

Hallitus antoi asiaa koskevan esityksen eduskunnalle torstaina 6. marraskuuta. Lain on tarkoitus tulla voimaan 1.6.2015.

Lisätietoja

hallitussihteeri Hanna Tossavainen, p. 02951 63181, etunimi.sukunimi@stm.fi


Palaa otsikoihin