Uutisia

8.8.2018

Esitys yliopisto- ja ammattikorkeakoululakien muuttamiseksi lausuntokierroksella

Opetus- ja kulttuuriministeriö on lähettänyt lausuntokierrokselle esityksen yliopisto- ja ammattikorkeakoululakien muuttamiseksi.

Tavoitteena on parantaa jatkuvan oppimisen mahdollisuuksia korkeakouluissa sekä helpottaa korkeakoulutukseen pääsyä.

Lausuntoa on pyydetty mm. Tieteentekijöiden liitolta. Lausuntoaika päättyy 4.9.

Esityksen mukaan tavoitteena on kasvattaa korkeakoulututkinnon suorittavien osuutta, parantaa jatkuvan oppimisen mahdollisuuksia ja helpottaa korkeakoulutukseen pääsyä. Esitys liittyy Korkeakoulutus ja tutkimus 2030 -vision toimeenpanoon. 

Esityksen mukaan jatkuvan oppimisen mahdollisuuksien tarjoamista ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen tehtävänä vahvistettaisiin. Ehdotetuilla laeilla myös joustavoitettaisiin korkeakoulutukseen hakeutumista. Yliopistojen ylempiä korkeakoulututkintoja ja ammattikorkeakoulujen ylempiä ammattikorkeakoulututkintoja koskevia säännöksiä joustavoitettaisiin siten, että vieraskielisessä tai muuten kansainvälisenä yhteistyönä järjestettävässä tutkintoon johtavassa koulutuksessa tutkintojen tavoitteellinen  suorittamisaika voisi molemmilla korkeakoulusektoreilla olla yksi, puolitoista tai kaksi lukuvuotta. Korkeakouluille myönnettävät hankerahoitukset siirrettäisiin valtionavustuslain piiristä yliopistolain ja ammattikorkeakoululain mukaiseen rahoitusjärjestelmään. 

Esityksellä ei ole vaikutuksia korkeakoulujen perusrahoitukseen eikä sitä koskevien rahoitusmallien uudistamiseen.

Lisätietoja: OKM:n verkkosivut


Palaa otsikoihin