Uutisia

24.2.2016 14.59

Framtida arbetsmarknader för doktorsutbildade / Tulevaisuuden työmarkkinat tohtorikoulutetuille

Seminarium om arbetsmarknadsutsikter för doktorsutbildade i Finland och Sverige

tisdag 1.3.2016 kl. 14 - 16 i Runebergssalen i Helsingfors universitets huvudbyggnad, Fabiansgatan 33

Seminaari tohtorikoulutettujen työllisyysnäkymistä Suomessa ja Ruotsissa

tiistai 1.3.2016 klo 14 - 16 Runeberg-salissa Helsingin yliopiston päärakennuksessa, Fabianinkatu 33


Arbetslöshet bland doktorsutbildade är en aktuell fråga i Finland. Antalet arbetssökande doktorer har ökat de senaste åren. Sysselsättningsproblem finns framför allt inom biovetenskaper, vissa tekniska utbildningar och humaniora. Samtidigt kan nya möjligheter öppnas via akademiskt företagande. I Sverige har läget varit mer stabilt och för tillfället är sysselsättningsläget bättre än i Finland. Det verkar som om allmänna ekonomiska konjunkturer inte är den enda faktoren som påverkar sysselsättningsläget för doktorsutbildade. Till exempel spelar modeller för resursfördelning till högskolorna in på antalet doktorsutbildade och hur de placerar sig på arbetsmarknaden.

För att diskutera den här problematiken och eventuella lösningar till den vill Hanaholmen – Kulturcentrum för Sverige och Finland och dess utbildnings- och forskningspolitiska samarbetsprogram Hana-Academy samt Helsingfors universitet bjuda in dig till följande seminarium.Tohtorikoulutettujen työttömyys on ajankohtainen kysymys Suomessa. Tohtorikoulutettujen työnhakijoiden määrä on kasvanut viime vuosina. Työttömyyttä esiintyy varsinkin biotieteissä, tietyillä tekniikan aloilla ja humanistisissa tieteissä. Samanaikaisesti uusia työpaikkoja voi syntyä akateemisen yrittäjyyden avulla. Ruotsissa tilanne on ollut tasaisempi ja tällä hetkellä tohtorikoulutettujen työllisyystilanne on parempi kuin Suomessa. Yleiset taloussuhdanteet eivät ole ainoa tohtorikoulutettujen työllisyystilanteeseen vaikuttava tekijä. Esimerkiksi korkeakoulujen rahoitusmallit vaikuttavat tohtorikoulutettujen lukumäärään ja heidän sijoittumiseensa työmarkkinoilla.

Hanasaaren ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus ja sen koulutus- ja tiedepoliittinen yhteistyöohjelma Hana-Academy yhdessä Helsingin yliopiston kanssa haluavat kutsua sinut seuraavaan seminaariin tohtorikoulutettujen työllisyystilanteesta ja mahdollisista ratkaisusta sen parantamiseksi.


Ohjelma/Program

Kl. 14.00-14.10 Kaffe/te

Kl. 14.10-14.15 Välkomstord/Tervetuliaissanat
verkställande direktör Gunvor Kronman toimitusjohtaja  Hanaholmen - Hanasaari

Kl. 14.15-14.35 Finansieringsmodellen för högre utbildning i Sverige med tanke på doktorsutbildningen och arbetsmarknaden Korkeakoulutuksen rahoitusmalli Ruotsissa tohtorikoulutusta ja työmarkkinoita ajatellen
prof. emer. & ordf. för Hana-Academy Dan Brändström  emeritusprof. & Hana-Academyn puheenjohtaja

kl. 14.35-14.55 Forskarförbundets inlägg/Tieteentekijöiden liiton puheenvuoro Ombudsman, PD Rolle Alho VTT, Asiamies

kl. 14.55-15.15 Forskarutbildningen och forskarkarriären ur ett nationellt perspektiv – ett fördjupat samarbete behövs Undervisningsråd Eeva Kaunismaa Undervisnings- och kulturministeriet

Tutkijankoulutus ja tutkijanura kansallisesta näkökulmasta – syvempää yhteistyötä tarvitaan, Opetusneuvos Eeva Kaunismaa Opetus- ja kuluttuuriministeriö

kl. 15.15-15.35 Doktorsutbildningen vid Helsingfors universitet med tanke på arbetsmarknaden Helsingin yliopiston tohtorikoulutus työmarkkinanäkökulmasta, Doktorsutbildningskoordinator Sami Syrjämäki Jatkokoulutuskoordinaattori

kl. 15.35 – 15.55 Doktorsutbildade, arbetslöshet och akademiskt företagande, direktör Jari Jokinen Akademiker inom tekniska TEK, Akademiska företagare AKY

Tohtorikoulutetut, työttömyys ja akateeminen yrittäjyys,
Johtaja Jari Jokinen, Tekniikan akateemiset TEK ja Akateemiset yrittäjät AKY

kl. 15.55 - 16.05  Sammanfattning av seminariet Seminaarin yhteenveto,
kansler emeritus Kari Raivio emeritus kansleri (tbc)Inläggen i seminariet sker på svenska. Diskussionen kan gå på svenska och finska. Seminaarin alustukset ovat ruotsinkielisiä. Keskustelua voi käydä suomeksi ja ruotsiksi. 

Anmälan senast måndag 29.2.2016 via följande webblankett.

Ilmoittautuminen viimeistään maanantaina 29.2.2016 seuraavan nettilomakkeen kautta.

Tilläggsuppgifter/Lisätietoja Janne Wikström janne.wikstrom@hanaholmen.fi, tfn/puh: +358 40 620 7626

Välkommen! Tervetuloa!


Palaa otsikoihin