Uutisia

12.10.2013 12.32

Kansa luottaa tieteeseen ja sen tekijöihin

Suomalaiset luottavat yliopistoihin lähes yhtä varmasti kuin poliisiin.

Uusimman Tiedebarometrin mukaan tiede nauttii suomalaisten suurta luottamusta. Maamme tieteen ja tutkimuksen taso nähdään hyväksi ja tieteen kykyyn tuottaa luotettavia ja paikkansa pitäviä tuloksia uskotaan laajasti.

Kansalaiset luottavat yliopistoihin ja korkeakouluihin lähes yhtä vankasti kuin puolustusvoimiin. Useampi kuin seitsemän kymmenestä ilmaisee korkeakouluja kohtaan suurta luottamusta. Vain poliisi koetaan vielä luotettavammaksi.

Kolme neljästä (74 %) yhtyy argumenttiin, jonka mukaan ”maamme tieteelle ja tutkimukselle on ominaista tehokkuus ja korkea ammatillinen osaaminen”.  Vain kuusi prosenttia on eri mieltä. 

Selvä enemmistö (68 %) vastaajista katsoi, että tieteelliseen tutkimustoimintaan panostaminen tuottaa korkean koron. ”Rahanpolttona tiedettä ei pidä mikään vastaajaryhmä”, kommentoi tutkija Pentti Kiljunen, joka on laatinut kaikki julkaistut viisi Tiedebarometriä. Tieteen tiedotus ry:n teettämiä tutkimuksia on tehty joka kolmas vuosi ja ensimmäinen ilmestyi 2001.

Väittämä ”tutkimusvarat pitäisi kohdentaa vain taloudellisesti parhaiten kannattaville/hyödyttäville tieteenaloille” tyrmättiin selvin luvuin (16 %/63 %) ja selvemmin kuin koskaan aiemmin. Myös perustutkimus saa vahvan puollon.


Palaa otsikoihin