Uutisia

10.5.2017 10.12

Kommentoi uusia tiedeviestinnän suosituksia

Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta on laatimassa uusia tiedeviestinnän suosituksia. Neuvottelukunta kerää toukokuun ajan näkemyksiä suositusluonnoksesta Viesti rohkeasti, vaikuta vastuullisesti. Suositukset jatkavat vuonna 2013 julkaistua kansallista tiedeviestinnän toimintaohjelmaa Tiede kuuluu kaikille!

Lataa luonnosversio tästä

Voit kommentoida suositusluonnoksia sähköpostitse (info@tjnk.fi), tai Facebookissa:www.facebook.com/events/232345230576811/

Suositukset julkaistaan syksyllä 2017.

 

Miten tiede kuuluisi kaikille?

 

Tiedeviestintä mahdollistaa tiedonkulun tiedontuottajien ja sen hyödyntäjien välillä. Se palvelee tiedettä ja tutkimusta sekä varmistaa kansalaisten oikeuden päästä osalliseksi tieteen edistyksen mukanaan tuomista eduista. Tiedeviestintä vahvistaa tieteen ja yhteiskunnan yhteyttä, lisää luottamusta tieteelliseen tietoon ja tuo tieteen tulokset yhteiskunnallisen päätöksenteon tueksi.

Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta julkaisi vuonna 2013 ensimmäisen kansallisen tiedeviestinnän toimenpideohjelman Tiede kuuluu kaikille! Kuluneiden vuosien aikana muuntunut mediakenttä ja sosiaalinen media ovat tasa-arvoistaneet tiedon julkistamista ja saatavuutta. Samalla yleisöt ovat eriytyneet viestimään omissa kuplissaan.

Tiedeviestinnän toimintaympäristön muutokset edellyttävät kykyä ja halua osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun eri viestintäkanavissa.

Tiedeviestintä on keskeinen osa avointa ja vastuullista tutkimuksen tekemistä ja osa hyvää tieteellistä käytäntöä.

 

Keskustelutilaisuus 22.5.


Tiedeviestinnän suosituksista keskustellaan myös Liikutu tiedosta -tapahtuman yhteydessä järjestettävässä tilaisuudessa Tieteiden talolla Helsingissä, 22.5.2017. Suosituksia koskeva keskustelu on aamupäivällä, klo 9.30 - 11.00. Päivän ohjelma ja ilmoittautuminen osoitteessa: www.liikututiedosta.fi

 

Tervetuloa mukaan keskustelemaan!

 

Lisätietoja:

Pääsihteeri Reetta Kettunen, p. 040 733 5935, reetta.kettunen(at)tjnk.fi

 

=====

Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta on opetus- ja kulttuuriministeriön asiantuntijaelin, joka seuraa tieteen, taiteen ja tekniikan eri alojen saavutuksia Suomessa ja ulkomailla sekä muun kansallisen ja kansainvälisen tiedon kehitystä. Neuvottelukunta on arvostettu tiedehallinnon toimija tiedonjulkistamisen alalla, jonka vaikutus tiedepoliittisena asiantuntijaelimenä ulottuu ministeriön ja tieteen organisaatioiden tavoitteisiin ja toimintaan.


Palaa otsikoihin