Uutisia

9.4.2014

Opettajien työttömyyskassan verkkopalvelu Openetti on uudistunut

Opettajien työttömyyskassan verkkopalvelu, Openetti, on uusittu maaliskuussa. Uusi palvelu tarjoaa aiempaa monipuolisempia mahdollisuuksia viestintään. Palvelu löytyy työttömyyskassan verkkosivuilta Openetti -logopainikkeen takaa.

Openetti on turvallinen tapa hakea kassan maksamia etuuksia sähköisesti. Lisäksi Openetti tarjoaa suojatun kanavan lähettää kassalle viestejä ja kysymyksiä. Opettajien työttömyyskassa suosittelee Openetin viestitoiminnon käyttöä sähköpostin sijasta, sillä työttömyyskassan sähköposti ei ole suojattu, eikä sitä pitäisi käyttää arkaluonteista tietoa sisältävien viestien lähettämiseen. Esimerkiksi henkilötunnusta ei ole hyvä lähettää sähköpostissa tai sen liitteessä. Omalla vastuulla sähköpostia saa luonnollisesti käyttää.

Päivärahan tai vuorottelukorvauksen hakeminen Openetissä

Openetin kautta on mahdollista lähettää ansiopäivärahahakemuksia ja vuorottelukorvaushakemuksia sekä etuuden hakemisen alkaessa että hakemisen jatkuessa. Palvelun kautta voi lähettää myös tietoa muuttuneesta tilanteesta.

Hakemukseen on mahdollista liittää tarvittavia selvityksiä ja todistuksia kuten esimerkiksi palkkalaskelma. Omana toimintonaan on myös mahdollisuus lähettää pelkkiä liitteitä kun täydennät hakemustasi.

Viestintä Openetissä

Hakemusten lisäksi Openetissä on mahdollista lähettää viestejä ja kysymyksiä kassalle vastattavaksi. Tämä toiminto on tietoturvallinen vaihtoehto sähköpostin käyttämiselle. Openetissä voi tehdä myös muutosehdotuksia, joilla saa päivitettyä esimerkiksi muuttuneen osoitetiedon ja nykyisin myös tilinumeron työttömyyskassan tietoihin. Viesteihin vastataan viimeistään kolmen työpäivän sisällä viestin saapumisesta. Valtaosaan viesteistä vastataan saman työpäivän kuluessa.

Omien tietojesi katselu

Openetissä voit tarkistaa myös omia tietojasi. Palvelussa näet esimerkiksi ennakonpidätyksessä käytettävät verotiedot. Lisäksi voit katsoa päätöksiä, jotka työttömyyskassa on antanut hakemuksiisi, näet maksettujen etuuksien summat, maksettujen päivien lukumäärän ja työvoimapoliittiset lausunnot, jotka kassa on saanut työ- ja elinkeinotoimistolta päiväraha- tai vuorottelukorvausasiassasi.

Päivitä käyttäjätietojasi

Kun käytät uudistettua Openettiä, tarkista seuraavat kohdat ja päivitä mahdollisuutesi parempiin palveluihin:

- Omat yhteystiedot-osio, jossa voit päivittää viestintään ja sähköpostimuistutuksiin liittyvät palvelutavat

- Viestintä-osio, jossa voit valita sähköiset tiedoksiannot esimerkiksi lisäselvityspyyntöihin.

Varsinaisten etuuksia koskevien päätöksien tiedoksianto vain sähköisesti ei edelleenkään ole mahdollista lainsäädännöstä johtuvista syistä.

Kasvukipuja

Selainvalinta vaikuttaa palvelun käytettävyyteen. Palvelua tukee parhaiten Internet Explorer. Muissa selaimissa käyttäjälle tulee ainakin ensimmäisellä kerralla näkyviin suojausvaroitus. Palveluntuottajalta saadun tiedon mukaan varoitus liittyy turvallisuussertifikaatteihin. Jos suojausvaroituksen ohittaa, palvelun saa käyttöön myös muilla selaimilla. Palveluntuottaja on ilmoittanut, että varmenne on luotettava, mutta käyttäessäsi muuta selainta kuin IE:tä, jokaisen käyttäjän on itse valittava se, haluaako ohittaa suojausvaroituksen. Eri selainvaihtoehtojen käytettävyyden parantamista selvitetään.

Muistettavaa

Työttömyyskassan verkkosivuilla on ohje Openetin käyttöön. Ohjeesta löydät muun muassa tiedon siitä, miten kirjaudut palveluun ensimmäisellä kerralla. Ohjeessa kuvataan myös se, mikä hakemuspohja on oikea tilanteessasi. Lisäksi ohjeessa on kerrottu ratkaisuja yleisimpiin käyttöongelmiin. Päivitämme ohjetta käyttäjäkokemusten karttuessa.

Marjaana Maisonlahti
Kassanjohtaja
www.opetk.fi


Palaa otsikoihin