Uutisia

18.1.2017

Oulun yliopisto aloittaa yt-neuvottelut

Oulun yliopisto käynnistää muuta kuin opetus- ja tutkimushenkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut. Tavoitteena on sopeuttaa toimintaa yliopistojen rahoitusleikkausten edellyttämälle tasolle sekä uudistaa ja tehostaa tukipalveluja.

Tavoiteltava kustannussäästö on 3 miljoonaa euroa vuositasolla vuoden 2018 loppuun mennessä. Arvioitu henkilöstöön kohdentuva vähennystarve on enintään 70 henkilötyövuotta, ja mahdolliset toimenpiteet voivat koskea enintään 100 työntekijää. Neuvottelut koskevat muun henkilöstön henkilöstöryhmään kuuluvia työntekijöitä kaikissa yliopiston yksiköissä, yhteensä noin 900 henkilöä. Opetus- ja tutkimushenkilöstöä neuvottelut eivät koske.

Suomen hallituksen yliopistojen rahoitukseen kohdistamien leikkausten vuoksi Oulun yliopiston rahoitus vähenee vuonna 2017 vuoteen 2016 verrattuna 2,8 miljoonaa euroa. Vuodelle 2016 rahoitus väheni edellisestä vuodesta 4,8 miljoonaa euroa, joten leikkaukset vuosina 2015 - 2017 ovat olleet yhteensä 7,6 miljoonaa euroa. Henkilöstökustannusten osuus yliopiston budjetista on noin 65 prosenttia.

”Oulun yliopiston henkilökunta on tehnyt erinomaista työtä ja toimintamme tuloksellisuus niin tutkimuksessa, koulutuksessa kuin innovaatiotoiminnassakin on menossa hyvään suuntaan. Jo tekemistämme tehostamis- ja säästötoimenpiteistä, kuten tilavähennyksistä, huolimatta emme valitettavasti selviä rahoitusleikkauksista ilman henkilöstövaikutuksia. Palveluita uudelleenorganisoimalla pyrimme nyt rakentamaan entistäkin tehokkaamman tutkimusta ja koulutusta palvelevan organisaation ja saamaan yliopiston talouden takaisin tasapainoon”, Oulun yliopiston rehtori Jouko Niinimäki sanoo.

Yliopiston hallitus päätti yt-neuvottelujen käynnistämisestä vuoden 2017 budjetin hyväksymisen yhteydessä 18.1.2017. Hallitus valtuutti rehtorin käynnistämään yliopiston palveluiden uudistamisen ja uudelleenorganisoinnin. Toimenpiteet kohdistuvat laajasti palveluiden ja toimenkuvien kokonaisuuden uudistamiseen. Kaikilla toimenpiteillä tavoitellaan opetuksen ja tutkimuksen ydintehtäviä tehokkaasti palvelevaa organisaatiota.  Yliopiston strategiarahoitusta ja sijoitustoiminnan tuottoja suunnataan tukemaan toiminnan uudistamista. Hallitus valtuutti rehtorin ryhtymään myös muihin tarvittaviin toimenpiteisiin operatiivisen alijäämän tasapainottamiseksi.


Palaa otsikoihin