Uutisia

5.5.2014

Oulun yliopistot yt:t päättyivät 122 työntekijän vähentämiseen

Oulun yliopiston hallitus hyväksyi 5. toukokuuta toimenpideohjelman, jolla saavutetaan vuositasolla 5,5 miljoonan euron kustannussäästöt ja tasapainotetaan yliopiston alijäämäinen talous vuoden 2015 loppuun mennessä. Toimenpiteisiin kuuluvat henkilöstövähennykset, toimintojen uudelleenjärjestelyt sekä tilojen vähentäminen. Hallitus päätti myös jatkaa yliopiston tuloksellisuutta edistäviä koulutus- ja tutkimustoiminnan rakenteellisia uudistuksia mm. yhteistyössä muiden yliopistojen kanssa.

Taloudellisilla ja tuotannollisilla syillä sekä toiminnan uudelleenjärjestelyjen perusteella käydyissä yhteistoimintaneuvotteluissa henkilöstön vähennystarve tarkentui 122 henkilöön. Ennen neuvotteluja vähennystarpeeksi arvioitiin 130 henkilöä. Neuvottelujen piirissä oli 1700 työntekijää.  

Henkilöstöjärjestelyjen kohteena olevista työntekijöistä irtisanomisperustein vähennetään enintään 60 työntekijää. Eläköitymisten, määräaikaisuuksien päättymisten ja osa-aikaistamisten kautta vähennetään 62 työntekijää. Vähennettävistä työntekijöistä 34 on opetus- ja tutkimushenkilöstöä ja 88 työntekijää muuta henkilöstöä. Toimenpiteet toteutetaan vuosien 2014–2015 aikana. 

Oulun yliopiston hallituksen puheenjohtajan Hans Söderlundin mukaan talouden tasapainottaminen ja uudistustoimenpiteiden jatkaminen on välttämätöntä yliopiston toimintakyvyn ja tuloksellisuuden varmistamiseksi. Oulun yliopiston valtion perusrahoitus on vähentynyt laskennallisesti 10 miljoonaa euroa vuosina 2012–2014.

Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet on kohdennettu niihin tiedekuntiin ja toimintayksiköihin, joiden talousarvio on ollut alijäämäinen. Näitä yksiköitä ovat luonnontieteellinen tiedekunta, lääketieteellinen tiedekunta, teknillinen tiedekunta, tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnan matematiikan jaos, yliopistopalvelut, Biocenter Oulu, yliopiston kirjasto, täydentävien opintojen keskus ja Oulangan tutkimusasema.

Oulun yliopiston rehtorin Lauri Lajusen mukaan yliopiston käynnissä olevaa rakenteellista uudistamista vauhditetaan. Tärkeimpiä hankkeita ovat ensi syksynä aloittavan uuden kaivannaisalan tiedekunnan perustamiseen liittyvät toimenpiteet sekä tiedekuntien välisten tutkimusinfrastruktuurien uudelleenjärjestelyt. Muiden yliopistojen kanssa on jo käynnistetty yhteistyö- ja työnjakojärjestelyt luonnontieteiden ja tekniikan alalla. Seuraavaksi edetään kielitieteiden alalla.


Palaa otsikoihin