Uutisia

15.11.2016 16.16

Tietoa TOHTOS -hankkeesta (tohtorikoulutuksen työelämähanke)


Tohtorikoulutuksen työelämäyhteyksien kehittäminen eli TOHTOS –hanke järjesti Tampereen yliopistolla 17.10.2016 tohtorikoulutuksen työelämäyhteydet –kohti hyviä käytäntöjä tilaisuuden. Seminaari oli suunnattu tohtorikoulutuksen toimijoille ja kehittäjille kaikissa yliopistoissa.

Tohtoritutkintojen vuosittainen määrä on kasvanut viimeisen vuosikymmenen aikana ja samalla työllistyminen on aiempaa haastavampaa. Tutkinnon osaamistavoitteet ovat vuodesta 2014 alkaen sisältäneet vaatimuksen saavuttaa valmiudet toimia työelämässä laajoissa ja vaativissa asiantuntija- ja kehitystehtävissä ja kansainvälisessä yhteistyössä. Tohtorikoulutuksen työelämäyhteyksien kehittäminen onkin viime vuosina noussut keskustelunaiheeksi useilla eri areenoilla.

Siirrettävien taitojen koulutuksen lisäksi yliopistojen tutkijakoulut ja tohtoriohjelmat ovat vastanneet tilanteeseen muinkin tavoin.

Seminaarin ohjelma ja esitykset

Miksi tohtorikoulutuksen työelämäyhteyksiä pitää kehittää? 
Jukka Sysilampi, projektipäällikkö TOHTOS-hanke, Tampereen yliopisto

Teema 1: Työllistymiseen liittyvien kysymysten nostaminen esille varhaisessa vaiheessa tohtoriopintoja

Case 1.1.: Ohjauksen ja seurantaryhmän rooli tohtoriopiskelijan työelämäyhteyksien kehittäjänä (Kirsi Lumme-Sandt, tutkimuskoordinaattori Terveystieteiden yksikkö, Tampereen yliopisto). LUENTODIAT

Case 1.2.: PhD Career Course (Eric Carver, uraohjauksen asiantuntija, projektivastaava LATUA-hankkeessa, henkilöstöasiantuntija Jaana Nylund, henkilöstön kehittäminen ja työhyvinvointiyksikkö, Helsingin yliopisto) LUENTODIAT 

Teema 2: Työelämäyhteydet osana tohtorikoulutuksen opetussuunnitelmaa

Case 2.1.: Liikkuvuusjaksot yliopiston ulkopuolella osana tohtorikoulutuksen opetussuunnitelmaa (Elise Pinta, tutkijakoulukoordinaattori, Turun yliopiston tutkijakoulu, Anne Tuittu, tutkimus- ja jatkokoulutussuunnittelija, Kasvatustieteiden tiedekunta, Turun yliopisto) LUENTODIAT

Case 2.2.: Teollisuuden tohtorikoulu (Seppo Tikkanen, professori, Tampereen teknillinen yliopisto) LUENTODIAT

Teema 3: Koulutuksesta työelämään siirtymisen tukeminen

Case 3.1.: Mentorointiohjelma tohtoriopiskelijoille (Titta Kallio-Seppä, koordinaattori, Oulun yliopiston tutkijakoulu) LUENTODIAT

Case 3.2.: Post Docs in Companies: Yritysten ja tuoreiden tohtorien tutkimus- ja kehitystarpeiden yhteensovittaminen (Essi Huttu, Program Manager, PoDoCo, DIMECC Oy) LUENTODIAT


Lisätietoja:

koordinaattori Olli Nuutinen, etunimi.sukunimi@uta.fi
projektipäällikkö Jukka Sysilampi, etunimi.sukunimi@uta.fi
www.uta.fi/tutkijakoulu/tohtos


Palaa otsikoihin