Uutisia

2.12.2014

Tohtorit työelämässä -verkkoaivoriiheen tuli 854 vastausta

Opetus- ja kulttuuriministeriö keräsi marraskuussa näkemyksiä tohtorikoulutettujen rooleista ja tulevaisuudesta työelämässä Tohtorit työelämässä -verkkoaivoriihen kautta. Siihen vastasi 854 henkeä. Tulokset vahvistavat käsityksiä tohtorinkoulutuksen tuomista tutkimuksen ja tiedon käsittelyn hyödyistä tutkimus-, asiantuntija- ja esimiestehtävissä – erityisesti kehittämis- ja strategiatyössä sekä kansainvälisissä työympäristöissä. 

Tohtorikoulutettujen rooliksi työelämässä luettiin verkkoaivoriihessä useimmiten asiantuntijan, tutkijan ja johtajan työ – vähiten mainintoja saavat rahoituksenhakija, virkamies ja mielipidevaikuttaja. Tohtorinkoulutuksella oli vastaajien mielestä eniten merkitystä tutkijan, tiedon käsittelijän, virkamiehen, asiantuntijan, ohjaaja-mentorin, innovatiivisen kehittäjän sekä verkosto-osaajan tehtävissä.

Työurien tukemiseksi tohtorikoulutukseen toivottiin lisättäväksi substanssia, joka luo valmiuksia yrittäjyyteen ja yrittäjämäiseen työskentelyyn (esim. oman osaamisen konkreettisessa markkinoinnissa ja kysynnän luomisessa). Myös valmiudet tutkimustiedon käytäntöön siirtämiseen ja viestintäosaaminen kaipaavat kehittämistä.

Vastausten perusteella työnantajien näkemykset tohtorikoulutettujen tarpeelle ja mahdollisuuksille myös tulevaisuudessa ovat sangen positiivisia. Esiin nousevat erityisesti verkosto-osaaminen sekä pirstaleisten urateiden joustava yhdistäminen avaimina onnistumiseen tulevaisuudessa. Asiantuntijuuden arvostamiseen uskotaan yleisesti jatkossakin.

Kyselyn tuloksia hyödynnetään mm. opetus- ja viestintäministeri Krista Kiurun asettamassa eri hallinnonalojen yhteisessä tutkijanura-työryhmässä sekä korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten monivuotisen yhteistyön syventämisprosessin horisontaalisessa ohjausryhmässä.

Vastaajien joukossa oli työntekijöiden ja työnantajien edustajia julkiselta, yksityiseltä ja kolmannelta sektorilta. Vastaajista 71 prosenttia oli suorittanut tohtorintutkinnon.

Yhteenvedot tuloksista (Aiheeseen liittyvää -otsikon alla)

Lisätietoja:
johtaja Riitta Maijala, OKM, p. 02953 30388
opetusneuvos Erja Heikkinen, OKM, p. 02953 30101
project manager Anu Valtari, Fountain Park, p. 050 550 3150


Palaa otsikoihin