Uutisia

14.3.2014

Tutkimusinfrastruktuurien strategia ja tiekartta julkistettiin

Suomen Akatemian asettama tutkimusinfrastruktuurien asiantuntijaryhmä on julkaissut tutkimusinfrastruktuurien strategian sekä päivitetyn tiekartan vuosille 2014 – 2020. Tiekartta on suunnitelma seuraavien 10 - 15 vuoden aikana tarvittavista uusista tai rakentamisvaiheessa olevista tutkimusinfrastruktuureista tai olemassa olevien infrastruktuurien merkittävästä uudistamisesta. Tutkimusinfrastruktuureilla tarkoitetaan tutkimusvälineiden, -laitteistojen, -aineistojen ja -palvelujen kokonaisuuksia, jotka ovat välttämättömiä tutkimukselle.

Tutkimusinfrastruktuuristrategian vision mukaan Suomi on vuonna 2020 tunnettu kansainvälisesti kilpailukykyisestä tieteestä ja korkeatasoisesta tutkimuksesta, mikä mahdollistaa opetuksen, yhteiskunnan ja elinkeinotoiminnan uudistumisen.

Tiekartalla kuvataan myös suomalaiselle tutkimukselle merkittävät kansainväliset infrastruktuurit kuten Euroopan hiukkasfysiikan tutkimuslaitos (CERN) tai Biopankki tutkimusinfrastruktuuri (BBMRI).

Kaksiportaisen kansainvälisen arvioinnin avulla uudelle tiekartalle on valittu 31 tutkimusinfrastruktuuria sekä kaksi potentiaalisesti merkittävää hanketta. Valintakriteereinä on käytetty merkitystä suomalaiselle tiedeyhteisölle ja isäntäorganisaatioiden tutkimusstrategioille, käyttäjäkunnan laajuutta sekä kunkin tutkimusinfrastruktuurin ylläpitoon osallistuvien tahojen sitoutumista. Kaikkia kriteerejä tulkittiin Suomen näkökulmasta. Tiekartta on tarkoitus päivittää viiden vuoden välein.

Tiekartalle valittujen infrastruktuurien odotetaan vahvistavan Suomen kansainvälistä tutkimusosaamista ja huippuosaamisen verkostoja sekä tuottavan yritysideoita ja työpaikkoja.

”Tiekartta-asiakirja hyödyttää korkeakouluja ja tutkimuslaitoksia niiden kehittäessä tutkimusympäristöjään. Sen toivotaan myös tukevan tutkimuksen laadun ja vaikuttavuuden parantamista sekä kansainvälistymisen edistämistä”, sanoo Suomen Akatemian tutkimuksesta vastaava ylijohtaja ja tutkimusinfrastruktuurien asiantuntijaryhmän puheenjohtaja Marja Makarow.

Strategian vision toteutuminen edellyttää, että kaikkia tutkimusinfrastruktuureja kehitetään pitkäjänteisesti, niiden avoimuutta ja yhteiskäyttöä parannetaan ja rahoituspohjaa vahvistetaan. Tiekartta antaa infrastruktuurien suunnitelmalliselle kehittämiselle hyvän pohjan.

Lisätietoja:

  • ylijohtaja, tutkimus Marja Makarow, Suomen Akatemia, p. 029 533 5002, marja.makarow(at)aka.fi
  • johtaja Riitta Maijala, opetus- ja kulttuuriministeriö, p. 02953 30388, riitta.maijala(at)minedu.fi
  • tiedeasiantuntija Merja Särkioja, Suomen Akatemia, p. 029 533 5111, merja.sarkioja(at)aka.fi
  • Tutkimusinfrastruktuurien strategia ja tiekartta 2014 – 2020

Palaa otsikoihin