Uutisia

10.2.2017 9.57

Työhyvinvointia apurahatutkijoille -hanke käyntiin

Apurahatutkijaa rasittaa työn pätkittäisyys, epävarmuus, työn yksinäisyys ja työn ympäristön epämääräisyys, ulkopuolisten luomat aikataulut ja työn rajattomuus. Apurahatutkija usein jää myös työhyvinvointitoimien tai täydennyskoulutusten ulkopuolelle, vain siksi, että apurahatukijalla ei ole työnantajaa. Tähän tarpeeseen vastatakseen TJS Opintokeskus käynnistää nyt Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen tukemana hankkeen, jossa järjestetään vertaistuen avulla työhyvinvoinnin tilaisuuksia apurahatutkijoille. Vertaistoiminta perustuu kokemukselliseen asiantuntijuuteen ja käsitykseen yksilön omista voimavaroista, jotka voidaan saada käyttöön vertaistoiminnan kautta. (Laimio & Karnell 2011, 12.). Vertaistoiminnassa voidaan myös yhdessä etsiä mahdollisuuksia tehdä asioita uudella tavalla, lisätä työn mielekkyyttä ja siten edistää työhyvinvointia (LaPointe ja Henttonen 2015).

Hankkeen eteneminen

Hankkeen aluksi selvitetään Suomen yliopistokaupunkien apurahatutkijoiden työhyvinvoinnin ja verkostomaisen tuen tarve. Sitten luodaan vertaisverkosto Oulun, Itä-Suomen, Helsingin ja Tampereen alueilla toimiville ja laajennamme mallin muihin kaupunkeihin, mikäli se osoittautuu toimivaksi. Vertaisverkosto toimii lähitapaamisten sekä verkko-ohjauksen avulla. Kukin verkosto kokoontuu noin neljä kertaa. Täsmällinen kokoontumismäärä päätetään jokaisessa verkostossa tarpeen mukaan. Verkostojen toimintaa fasilitoivat TJS Opintokeskuksen asiantuntijat Merja Hanhela, Sikke Leinikki ja Päivi Lohi-Aalto.
Lisäksi TJS Opintokeskuksen Reilu Peli -verkoston perustetaan apurahatutkijoiden oma ryhmä. Ryhmässä järjestetään verkkoluentoja ja käsitellään ryhmän esiin tuomia työhyvinvointiin ja asialliseen kohteluun liittyviä kysymyksiä. Lisäksi Reilu Peli -verkkosivustolle kootaan apurahatutkijoita yleisimmin askarruttaneista työhyvinvointiasioista kuvauksia. Esimerkkitapauksista voivat yksilöt etsiä itselleen sopivia malleja vaalia työhyvinvointiaan.

Miten päästä mukaan

Nyt TJS Opintokeskus etsii ammattiliittojen ja muiden kontaktien avulla apurahatutkijoita hankkeeseen. Voit ottaa yhteyttä liittosi tai TJS:n asiantuntijoihin suoraan 15.3.2017 mennessä ja kertoa halukkuudesta lähteä mukaan. Yhteystiedot ovat:
Helsingissä: sikke.leinikki@tjs-opintokeskus.fi
Tampereella ja Oulussa: merja.hanhela@tjs-opintokeskus.fi
Itä-Suomessa: päivi.lohi-aalto@tjs-opintokeskus.fi

Toiminta paikkakunnilla käynnistyy, kun vähintään 5 hengen ryhmä on löytynyt.


Palaa otsikoihin