Uutisia

18.11.2013

Työttömyysturvaan muutoksia vuoden alusta

 

Työttömyysturvalakiin on tulossa muutoksia vuoden 2014 alusta. Ne perustuvat työmarkkinakeskusjärjestöjen Työllisyys- ja kasvusopimuksessa sovittuihin muutoksiin.

Työttömyysturvalain mukaiseen soviteltuun päivärahaan esitetään 300 euron suojaosaa. Vasta tämän ylittävät tulot otettaisiin huomioon soviteltua päivärahaa maksettaessa. Muutos ei koskisi vuorottelukorvausta. Samalla nostettaisiin sovitellun päivärahan enimmäismäärä maksujaksolta 100 prosenttiin päivärahan perusteena olevasta palkasta (nykyisin 90 prosenttia).

Myös ansiopäivärahan omavastuuaikaa lyhennettäisiin 7 päivästä tai tätä vastaavasta työttömyysajasta 5 päivään tai tätä vastaavaan työttömyysaikaan.

Lisäksi esitetään, että tuotannollisista ja taloudellisista syistä määräajalle tehty palkanalennus ei eräissä tilanteissa vaikuttaisi ansiopäivärahaa alentavasti, jos työntekijä myöhemmin lomautetaan tai hänen työsuhteensa päättyy. Säännös olisi voimassa määräajan, laskettaessa mahdollista ansiopäivärahan perusteena olevaa palkka vuosina 2014 ja 2015 ansaittujen palkkojen perusteella. Vastaava määräaikainen säännös on ollut voimassa vuosina 2011 ja 2012.

Opettajien Työttömyyskassa tiedottaa tarkemmin muutoksista vuoden vaihteessa.

Nyt vireillä olevien hallituksen esitysten asiakirjanumerot ovat 90/2013 ja 176/2013. Teksteihin kokonaisuutena voi tutustua eduskunnan verkkosivuilla.

 

Marjaana Maisonlahti
Kassanjohtaja
Opettajien Työttömyyskassa


Palaa otsikoihin