Uutisia

19.2.2014

Yhä suurempi osa uusista tohtoreista työllistyy yliopistoihin

TIEDOTE 19.2.2014

Tohtorit työllistyneet hyvin koulutustaan vastaaviin tehtäviin
 
Uransa alkuvaiheessa olevat tohtorit ovat vuonna 2013 toteutetun kyselyn perusteella työllistyneet hyvin omaa koulutustasoaan vastaaviin työtehtäviin. Vuosina 2010 ja 2011 valmistuneista tohtoreista 70 % arvioi työnsä vaativuustason vastaavan hyvin koulutustasoa, 18 % arvioi työn vaativuustason hieman koulutustasoa alhaisemmaksi ja 8 % koki vaativuustason olevan selvästi koulutustasoa alhaisemman. Työttömänä kyselyhetkellä oli 3 % vastanneista.

Tulokset käyvät ilmi Aarresaari-verkoston, akateemisten rekrytointipalveluiden vuonna 2013 toteuttamasta uraseurantakyselystä vuosina 2010 ja 2011 valmistuneille tohtoreille. Kyselyyn vastasi yhteensä 1339 tohtoria ja kyselyn vastausprosentti oli 47,4 %.

Seurantakyselyssä olivat mukana Aalto-yliopisto, Helsingin yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Oulun yliopisto, Svenska Handelshögskolan, Tampereen yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto, Turun yliopisto, Vaasan yliopisto ja Åbo Akademi.

Valmistuneiden hyvästä laadullisesta työllistymisestä kertoo myös se, että työssä olevista vain 7 % ei katsonut olevansa tavoitteidensa mukaisella työuralla. Sekä työn koulutustasovastaavuuden että työuran tavoitteidenmukaisuuden osalta eri koulutusalojen välillä oli kuitenkin merkittäviä eroja.

Yliopistojen rooli tohtorien työnantajana on kasvanut selvästi edelliseen uraseurantakyselyyn verrattuna; nyt 42 % kyselyyn vastanneista ilmoitti olevansa töissä yliopistossa, kun vastaava luku vuonna 2011 tehdyssä kyselyssä oli 36 %.

Tärkeimmät motivaatiotekijät tohtoriopintoihin hakeutumiseen olivat kiinnostus tutkimustyötä kohtaan sekä ammatillinen kehittyminen. Vastanneista 62 % ilmoitti saaneensa parempaa palkkaa tohtorin tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Koulutusalakohtaisia tietoja sisältävä yksityiskohtaisempi tuloskooste on nähtävissä Aarresaaren verkkosivuilla: www.aarresaari.net

Lisätietoja:

Tutkija Juha Sainio, 040 749 0086, juha.sainio@utu.fi  
Turun yliopisto

Kehittämispäällikkö Kaisa Lammi, 050 574 9719, kaisa.lammi@uta.fi
Tampereen yliopisto


Palaa otsikoihin