Uutisia

14.5.2015 15.38

Yli neljännes korkeakoulutetuista naisista kokenut parisuhdeväkivaltaa

Juuri valmistuneen tutkimuksen mukaan yli neljännes (27 %) korkeakoulutetuista naisista on kokenut parisuhdeväkivaltaa. Aiemmassa kansallisessa tutkimuksessa suomalaisista naisista joka viides on kokenut parisuhdeväkivaltaa.

Tutkimus tehtiin sähköisellä kyselylomakkeella. Valtaosa vastaajista oli maistereita ja tohtoreita. Yleisimpiä väkivallan muotoja olivat kiinni tarttuminen, läimäisy, potkiminen sekä nyrkillä lyöminen. Myös kuristaminen ja pään hakkaaminen johonkin olivat yleisiä väkivallan muotoja. Joka kolmas paisuhdeväkivallan uhri oli painostettu, pakotettu tai yritetty pakottaa seksuaaliseen kanssakäymiseen. Nöyryyttävä nimittely, vähättely sekä väkivallalla uhkailu oli yleistä. Neljännes vastaajista kertoi kumppanin tuhoavan tahallaan yhteistä omaisuutta, ja viidennes, ettei nainen saa tehdä itsenäisiä päätöksiä perheen raha-asioissa. Verratessa tuloksia aiempaan suomalaiseen tutkimukseen erona on, että kumppanin käyttämä taloudellinen kontrolli on huomattavan paljon yleisempää juuri korkeakoulutettujen naisten parissa.

Häpeä ja pelko kostosta estivät naista hakemasta apua väkivaltaan - pelko kostosta oli korkeakoulutettujen vastauksissa moninkertainen verrattuna aikaisempaan kansalliseen tulokseen. Eniten apua haettiin ystävältä, sukulaiselta, perheenjäseneltä ja lääkäriltä. Tyytyväisimpiä naiset olivat turvakodista ja oikeusaputoimistosta saamaansa apuun.

Vakavin väkivallanteko aiheutti naisissa eniten häpeää, masennusta, itsetunnon laskua, turtumusta sekä ongelmia miessuhteissa. Yleisimpiä vammoja olivat mustelma, ruhje, haava ja sijoiltaanmeno.

Niitäkin naisia, jotka vastasivat, etteivät ole koskaan kokeneet parisuhdeväkivaltaa, oli estetty liikkumasta, tartuttu kiinni, läimäisty ja nimitelty nöyryytystarkoituksessa.

Puhumatta paras - Korkeasti koulutettujen naisten kokemuksia parisuhdeväkivallasta

Lisätietoja:

suomalaisen kyselytutkimuksen tekijä Maiju Pitkänen
sähköposti: maiju.pitkanen@helsinki.fi
, p. 040 7602886.

Tutkimus on osa SANL-FKAF:n koordinoimaa, Euroopan komission alaista Domestic Violence Met by Educated Women-hankketta (2013—2015), joka on kahden vuoden ajan kartoittanut korkeakoulutettujen naisten kokemaa parisuhdeväkivaltaa viidessä Euroopan maassa. Hanke on osa elinikäiseen oppimiseen perustuvaa Grundtvig-oppimiskumppanuushanketta, Lifegong Learning Programme. Kyselylomakkeen ja tulosten analysoinnin on suorittanut teologian kandidaatti Maiju Pitkänen, joka tekee tuloksista myös pro gradu-tutkielmaa Helsingin yliopiston teologisen tiedekunnan kirkkososiologian oppiaineessa. Kyselystä ja sen tuloksista vastaa yksin Maiju Pitkänen, ei esimerkiksi Euroopan Unioni.Palaa otsikoihin