Vuoden tieteentekijät ja tunnustuspalkitut

Tieteentekijöiden liitto on valinnut Vuoden tieteentekijöitä vuodesta 1997 lähtien. Aiemmin Korkeakoulualan assistenttien ja tutkijain liitto KATL ry jakoi tunnustuspalkintoja. Liiton juhlavuonna 2017 vuoden tieteentekijän sijasta esitellään 50 tieteentekijää. 
 

Ohessa luettelo Vuoden tieteentekijöistä ja tunnustuspalkinnon saajista:

2018 Historiantutkija Jussi Jalonen, Tampereen yliopisto

2016  Tutkija, filosofian tohtori Olga Davydova-Minguet, Itä-Suomen yliopisto

2015  Erikoistutkija Mari K. Niemi, Turun yliopisto

2014   Kimmo Svinhufvud (äidinkielen yliopisto-opettaja), Helsingin yliopisto 

2013    Maria Forsman (johtava tietoasiantuntija), Helsingin yliopiston kirjasto

2012    Ilari E. Sääksjärvi (eläintiede), Turun yliopisto

2011     Anchit Khanna (biolääketiede), Tampereen yliopisto

2009    Johanna Kantola (politiikan tutkimus), Helsingin yliopisto

2008     Pertti Rannikko (yhteiskuntapolitiikka) , Joensuun yliopisto

2007      Mikko Lahtinen (valtio-oppi), Tampereen yliopisto

2006      Marjo Kaartinen (kulttuurihistoria), Turun yliopisto

2005      Sinikka Eskelinen (solubiologia), Biocenter Oulu

2004      Virpi Hämeen-Anttila (tutkija, kääntäjä, kirjailija), Helsingin yliopisto

2003      Marjatta Jokinen (kirjastonhoitaja, informaatikko),

              Turun kauppakorkeakoulu

2002      Mikko Lehtonen (yleinen kirjallisuustiede), Tampereen yliopisto  

2001      Jaakko Frösén (kreikkalainen filologia), Helsingin yliopisto

2000      Markku Myllykangas (terveyssosiologia), Kuopion yliopisto

1999      Päivi Hovi-Wasastjerna (graafinen viestintä), Taideteollinen korkeakoulu

1998      Heikki Eskelinen (kansantaloustiede),  Joensuun yliopisto

1997      Juha Siltala (historia), Helsingin yliopisto

 

Tunnustuspalkinnon saajat:


1996      Aimo Sillanpää (tähtitiede), Turun yliopisto

1995      Leila Risteli (lääketiede), Oulun yliopisto

1994      Markku Kulmala (fysiikka), Helsingin yliopisto

1993      Eero Ylinen (fysiikka), Turun yliopisto

1992      Timo Soikkanen (poliittinen historia), Turun yliopisto

              Martin Scheinin (oikeustiede), Helsingin yliopisto,

              KATL:n 25-vuotisjuhlapalkinto

1991      Saara Hyvönen (kauppatieteet), Helsingin kauppakorkeakoulu

1990      Kari Laine (kasvitiede), Oulun yliopisto