Historia i korthet

Forskarförbundet uppstod i slutet av 1960-talet i samband med en lönerevolt bland universitetsassistenter. År 1967 bildades Korkeakoulujen Assistenttiliitto - Högskolornas Assistentförbund.

Förbundet bytte år 1978 namn till Korkeakoulualan assistenttien ja tutkijain liitto - Förbundet för högskolesektors assistenter och forskare KATL ry. Förbundet har varit medlem av centralorganisationen Akava sedan år 1986. Samma år ingick förbundet samarbetsavtal med Professorsförbundet.

Det nuvarande namnet Tieteentekijöiden liitto - Forskarförbundet infördes år 1997.

De vanligaste nuvarande yrkesbeteckningarna bland förbundets medlemmar är yngre forskare, forskare, universitetslektor, forskardoktor, lektor, bibliotekarie/informatiker samt planerare.