ina2015AKADEMISKA INFORMATIONSSPECIALISTER rf (INA) är fackföreningen för informatiker, bibliotekarier och informationsspecialister som arbetar med vetenskaplig informationsförmedling inom universitet, forskningsinstitut och andra vetenskapliga bibliotek. INA bevakar sina medlemmars intressen på arbetsplatserna.

Föreningens målsättning är att lönesättningen för biblioteks- och informationsspecialister skall motsvara arbetets och utbildningens krav. Därtill bevakar föreningen medlemskårens samhälleliga förmåner. INA grundades 1965 och har kring 650 medlemmar. Även studeranden inom branchen kan ansluta sig till INA.