Välkommen med i Forskarföreningen vid Åbo Akademi!

logoForskarföreningen vid Åbo Akademi r.f. (FfÅA) är en lokal fackförening som tillhör Forskarförbundet, och därigenom AKAVA. Arbetsspråket är svenska. Forskarföreningen har runt 280 medlemmar, forskare och lärare vid Åbo Akademi.

Föreningen bevakar medlemmarnas gemensamma intressen i fråga om vetenskaplig utbildning, arbetsförhållanden och ekonomiska villkor i kontakt med arbetsgivaren och inom olika samarbetsorgan. Föreningen verkställer utredningar, gör framställningar och tar initiativ, förhandlar, ger utlåtanden samt bedriver upplysningsverksamhet.

Forskarföreningen drivs som en förening – på frivillig basis. Vi har ingen anställd personal i Åbo. På Forskarförbundets kansli i Helsingfors finns däremot personal med specialkunskaper.

Vill du påverka din arbetsmiljö?
Kom med i styrelsearbetet!