Förbundet i korthet

Forskarförbundet är en fackorganisation för lärare, forskare, bibliotekarier och andra akademiska experter som arbetar inom universitet, högskolor och forskningsinstitut.

Förbundet är det största och mest inflytelserika av alla Akava-förbund i universitetssektorn, och är den ledande specialisten även för forskare i övriga sektorer i frågor som berör forskare.

Förbundet har 15 medlemsföreningar med sammanlagt över 7 000 medlemmar.

Förbundet ger information, stöd och trygghet

Förbundet medverkar till att den vetenskapliga gemenskapen också blir en bra arbetsgemenskap, med avlöning som anpassas till hur krävande arbetet är, och så att det inte förekommer visstidsanställningar av omotiverade skäl.

  • förbundet förhandlar med arbetsgivarna i universitetssektorn, om universitetsanställdas löner och andra anställningsvillkor
  • förbundets insatser var avgörande för att personerna med stipendiefinansiering blev delaktiga av lagstadgade pensions- och olycksfallsförsäkringar
  • representanter för förbundet står regelbundet i kontakt med beslutsfattande instanser med inflytande på universitetsanställdas ställning, både på riksplanet och inom alla universitet
  • förbundet är representerat i Akavas beslutande organ
  • undervisnings- och kulturministeriet, universiteten och Finlands Akademi vänder sig till förbundet när de önskar utlåtanden
  • förbundet hörs i riksdagen när där behandlas frågor i anslutning till universitets- och forskningspolitik
  • förbundet bedriver aktiv påverkan i offentligheten och genom intressentgrupper i ärenden som berör tidsbestämda anställningar, yngre forskares situation, sysselsättningssituationen för doktorer samt finansieringen av universiteten och vetenskapen