Meddelanden

31.03.2016 11:17

Universitet och forskning klarar inte extra nedskärningar

MEDDELANDE 31.3.2016
Utgivningsfritt

 

Professorer och forskare:

Universitet och forskning klarar inte extra nedskärningar

De finansiella nedskärningar som riktas mot universitet och forskning måste upphöra. Universitets- och forskningssektorn har redan gjort sin del – och kanske till och med mer – gällande dessa sparåtgärder. Den finländska regeringen samlas till budgetförhandlingar i början av nästa vecka.

-        Nedskärningarna inom utbildning och forskning inverkar negativt på den ekonomiska tillväxten. Det är obegripligt, varför regeringen i denna fråga agerar helt tvärtemot de samstämmiga signaler som sänds ut av centrala sakkunniga, konstaterar Professorsförbundet och Forskarförbundet i sitt ställningstagande.

I sin rapport som publicerades i slutet av januari konstaterade Ekonomisk-Politiska Rådet att ”utgiftsminskningarna inom utbildning och forskning inverkar negativt på produktivitet och kommande tillväxt. Därför bör sådana här nedskärningar undvikas.”

OECD ansåg i sin landrapport för Finland att de omfattande nedskärningarna, särskilt inom forskning, produktutveckling och utbildning, är oskäliga. Nedskärningarna försvagar landets förutsättningar för kommande tillväxt. Även OECDs generalsekreterare Angel Gurria och vice generalsekreterare Mari Kiviniemi uttryckte samma sak under sitt besök i Finland. De varnade om att nedskärningarna kan äventyra kvaliteten på utbildning och forskning. I deklarationen Future Productivity, som publicerades av OECD år 2015, framhölls betydelsen av offentliga grundforskningsanslag för skapande av innovationer.

I sin landrapport, i slutet av februari, konstaterade Europeiska unionens kommission att Finland avviker från den allmänna tendensen att utbildningsnivån bland arbetskraften i EU ökar. Kommissionen förutspår att andelen högutbildade i arbetskraften ska minska i Finland åtminstone fram till år 2025. Detta står i klar strid med Sipiläs regeringsprogram och dess 2025-mål, enligt vilka ”finländarnas kompetens- och utbildningsnivå har stigit, vilket stöder förnyelsen av det finländska samhället och jämlika möjligheter”.

I en prognos (17.3) från Pellervo ekonomiska forskningsinstitut konstaterades att ”Leikkaukset koulutukseen ja tutkimukseen ovat heikentäneet Suomen tulevan talouskasvun edellytyksiä (nedskärningarna inom utbildning och forskning har försämrat förutsättningar för kommande ekonomisk tillväxt i Finland). Vaikutukset tulevaisuuden tuotantopotentiaaliin voivat olla merkittäviä” (Inverkan på landets produktivitetspotential kan bli betydande). 

I sitt program beslutade regeringen att frysa universitetsindexet under hela regeringsperioden. Detta minskar anslagen till universiteten med 175 miljoner euro fram till år 2020. Under regeringsperioden minskar anslagen till universitet och forskning med sammanlagt 500 miljoner euro. Enligt Statistikcentralens statistikpublicering i februari minskar statens finansiering av forsknings- och utvecklingsverksamheten reellt med 9,4 procent i år jämfört med i fjol.  

Dessa betydande nedskärningar har fått universiteten och forskningsinstituten hamna i en cirkel fylld av samarbetsförhandlingar som utmynnar i nedskärning av personal.

Vissa av de kompetenta forskarna blir arbetslösa, och en del har flyttat till de länder där man satsar mer på forskning och kompetens.

-        Det är upprörande att tänka på vad forskningen har för framtid i Finland, när professorskollegor sägs upp, konstaterar Kaarle Hämeri, ordförande för Professorsförbundet.

-        De finansiella nedskärningarna har försämrat forskningens förutsättningar och allmänna atmosfär. Många lider av brist på perspektiv och begåvningsflykten verkar tillta, säger Petri Koikkalainen, ordförande för Forskarförbundet.

Utbildningen och kompetensen har betraktats som två av de viktigaste konkurrensfördelarna i Finland. Detta har förintats rejält genom de nedskärningar som slagits fast i regeringsprogrammet. Nu i vår, under budgetförhandlingen, har man en sista chans att slå in på en bättre inriktning. 

-        Universitet och forskning klarar inte några som helst extra nedskärningar. Det är hög tid att regeringen väljer en annan väg, betonar Professorer och forskare.

 


MER INFORMATION:

ordförande Kaarle Hämeri (Professorsförbundet), 040 568 4487;

ordförande Petri Koikkalainen (Forskarförbundet), 050 544 7442 


Tillbaka till rubrikerna