Medlemsavgiften

Medlemsavgiften till förbundet är 0,95 % - 1,1 %, beroende på medlemsföreningen. Du kan höra dig för hos den medlemsförening som är aktuell för dig om vilket procenttal som tillämpas. Medlemsavgifter innehåller avgiften också till arbetslöshetskassan.

Den procentbaserade medlemsavgiften beräknas utgående från den lön för huvudsysslan, som utgör grunden för förskottsinnehållningen.

För medlemmar som inte har arbete är avgiften 8 euro i månaden.

Sådana medlemmar är:

  • stipendiefinansierade forskare
  • personer som är mamma-, pappa- eller föräldralediga (period utan lön)
  • vårdlediga
  • personer i militärtjänst eller civiltjänstgöring
  • arbetslösa
  • personer som är alterneringslediga
  • studerande (utan vare sig lön eller stipendium)
  • personer som av andra orsaker är oavlönade och försatta i ledighet

Hur medlemsavgiften betalas

Referensnumren för medlemsavgiften skickas till alla medlemmar för ett år i taget, i januari-februari. Avgiften betalas kvartalsvis så att årets första betalning förfaller den 31 mars. Det är viktigt att uppge referensnumret vid betalningen, för att summan ska räknas medlemmen tillgodo.

Det är säkrast att spara brevet med referensnumret hela året.  

Medlemsavgifter kan också ses från eTjänsten https://easiointi.yap.fi/Tieteentekijat/login-redirect

Om du av någon anledning inte har fått ett referensnummer, kan ett sådant beställas genom Organisationssekreterare Mari Hurskainen, mari.hurskainen(at)tieteentekijoidenliitto.fi.

Det går också bra att ge arbetsgivaren fullmakt att innehålla avgiften direkt av lönen. 

Insamling av medlemsavgifter med fullmakt

Genom att ifylla en fullmaktsblankett kan du ge din arbetsgivare rätt att innehålla medlemsavgiften direkt av lönen. Du ger fullmakten till arbetsgivaren och skickar en kopia av den till Forskarförbundets medlemssekreterare, eventuellt också till den egna medlemsföreningen om den har sådan praxis. Ta också en kopia av den ifyllda fullmakten och spara den.

En fullmaktsblankett finns för nedladdning på vår webbplats > Blanketter

Vid ifyllandet av fullmakten anges innehållningens grund i form av den föreningsspecifika innehållningsprocenten, som din medlemsförening upplyser om. På fullmaktsblanketten anges också föreningsnumret enligt förteckningen nedan:

Aalto-yliopiston tieteentekijät ATTE ry. 020

Akademiska informationsspecialister ry. 022

Finlands akademiska forskarförening rf. 010

Forskarföreningen vid Helsingfors universitet  ry. 003

Forskarföreningen vid Svenska Handelshögskolan rf. 011

Forskarföreningen vid Åbo Akademi rf. 001

Itä-Suomen tieteentekijät ry. 005

Jyväskylän yliopiston tieteentekijät ry. 006

Lapin tieteentekijät Lati ry. 018

Lappeenrannan tieteentekijät LaTKa 008

Oulun yliopiston akateemiset ry. 009

Tampereen tekniikan tieteentekijät ry. 019

Tampereen yliopiston tieteentekijät ry. 012

Turun yliopiston tieteentekijät ry. 014

Vaasan yliopiston tieteentekijät ry. 015

Medlemsavgifterna i beskattningen

Förbundet underrättar skattemyndigheten direkt om fackmedlemsavgiften. Ändå är det säkrast att spara kvittona över betald medlemsavgift.