Medlemsförmåner

Som medlem av Forskarförbundet omfattas du av följande medlemsförmåner och –tjänster:

 • intressebevakning på arbetsmarknaden
 • rådgivning om arbetsförhållanden
 • Lönerådgivning
 • juridisk rådgivning
 • stöd av arbetslöshetskassan
 • tidskriften Acatiimi, 8 nummer/år
 • ett informationspaket för forskare med stipendium, annan skriftlig information som förbundet ger ut
 • Akavas kalender
 • Tjänsterna av Funktionärsorganisationernas bildningsförbund FOB ry
 • Varierande Akava-förmåner, tillgängliga via tjänsten Member+.

Juridisk rådgivning

När det gäller problem i anslutning till medlemmarnas anställningsförhållanden är den enklaste lösningen att vända sig till den lokala förtroendemannen eller till förbundets byrå.

Förbundets jurist ger råd i ärenden som gäller tjänsteförhållanden och styr medlemmen vidare till Eversheds om så behöv.

När det gäller juridiska frågor i samband med privatlivet kan medlemmarna direkt ringa juristerna vid Advokatbyrå Eversheds (må-fr kl. 10-16):

Helsinki
010 6841 400
Hämeenlinna 
010 6841 401
Jyväskylä  
010 6841 402
Tampere
010 6841 403
Turku  
010 6841 404Växeln kopplar samtalet till en jurist som representerar rättsområdet ifråga eller i övrigt kan svara på frågorna.

Rådgivningen gäller t.ex. följandeområden:

 • ärenden gällande arv, testamente och avvittring;
 • familjerättsliga ärenden (äktenskapsförord, gåvor till barn och make/maka, äktenskapsskillnad och underhållsbidrag);
 • juridiska frågor kring sammanboende (t.ex. hävande av samägo);
 • arvs- och gåvobeskattning;
 • ärenden gällande hyresavtal, bostadsaktiebolag, bostadsköp, köp av annan fast och lös egendom och eventuella fel i köp;
 • ärenden gällande skadestånd;
 • ärenden som hör till bank- och säkerhetsrätten.

Telefonservicen täcker ärenden som medlemmen kan presentera och juristen klarlägga per telefon utan att behöva bekanta sig med de dokument som gäller ärendet. Rådgivningen täcker inte författandet av dokument. Telefonrådgivningen i privata ärenden gäller ej t.ex. förvärvsverksamhet och förtroendeuppgifter samt ämnesområden som kräver skriftlig redovisning. 

Försäkringar 

Tjänsteleverantören för de försäkringar som Forskarförbundet erbjuder som medlemsförmåner byts ut från OP Försäkring mot Turva i årsskiftet. Den nya medlemsförsäkringen träder i kraft den 1 januari 2019 kl 00.00. Därefter omfattas alla sjukdomar under resa och olycksfall av Turva. Samtidigt förändras försäkringsvillkoren för fritidsreseförsäkringen lite. Resans längd som omfattas av försäkringen ändras till 45 dygn från och med när resan har börjat.

Om du är bortrest under årsskiftet, ta ditt medlemskort som gäller till årsskiftet med på resan och ladda ned applikation TaskuTurva till telefonen på förhand. Den är tillgänglig för iOs- och Android-telefoner. I applikationen ser du även ditt reseförsäkringskort. Du får reseförsäkringsintyg med på resan från Turvas betjäningsnummer 01019 5110 eller Turvas verksamhetsställen (kontaktuppgifter).

Mer information i fråga om försäkringar ger Turvas kundbetjäning, tfn 01019 5110.

Tidskriften Acatiimi

Medlemmarna av Forskarförbundet får som medlemsförmån tidskriften Acatiimi.

Acatiimi är en tidskrift på finska, riktad till medlemmarna av Forskarförbundet, Professorsförbundet och Förbundet för undervisningssektorn vid universiteten YLL samt intressentgrupper. Den utkommer med nio nummer årligen och upplagan är omkring 11 800 exemplar.  

En elektronisk version av tidskriften finns på adressen www.acatiimi.fi

Redaktion:

Chevredaktör Kirsti Sintonen, e-post: kirsti.sintonen(at)acatiimi.fi, tfn 020 758 96 18

Adressändringar:  

Miia Ijäs-Idrobo, e-post: miia.ijas(at)tieteentekijoidenliitto.fi

Medlemsförmåner för Akava-medlemmar

Liksom de övriga förbunden inom Akava har Forskarförbundet anslutit sig till medlemstjänsten Jasenedut.fi, där det erbjuds ett mångsidigt urval förmåner och rabatter.

Parallellt med övriga förmåner blir Akava-medlemmarna delaktiga av bl.a. tjänsterna som ges av Palkansaajien hyvinvointi ja terveys ry  samt av A-lomat ry. 

Närmare om förmånerna för Akava-medlemmar på adressen: Member+