Työttömyysturva

Opettajien työttömyyskassan ohjeet

Jos jäät työttömäksi, toimi näin

Jäljempänä selvitetty koskee työttömyyskassan jäseniä, jotka ovat jäsenyysaikanaan täyttäneet työttömyysturvalain mukaisen työssäoloehdon. Apurahakausi, samoin kuin päätoiminen opiskelu, sairauspäiväraha tai perhevapaa, pidentävät tarkastelujaksoa enintään seitsemällä vuodella, eikä niistä saatua tuloa oteta huomioon päivärahan määrää arvioitaessa. Henkilöt, jotka eivät ole työttömyyskassan jäseniä, voivat hakea etuuksia Kansaneläkelaitokselta.

Ilmoittaudu työ- ja elinkeinotoimistossa (TE -toimisto) työttömäksi työnhakijaksi välittömästi työnsuhteen tai apurahakauden päätyttyä tai lomautuksen alkaessa ja pidä työnhaku voimassa TE -toimiston ohjeiden mukaisesti. Työttömyyskassa ei voi maksaa päivärahaa ajalta, jona työnhaku ei ole voimassa. Linkin työhallinnon sähköisiin palveluihin ja TE-toimistojen yhteystietoja löydät osoitteesta www.te-palvelut.fi. Työhallinnon puhelinpalvelua hoitaa työlinja, p. 0295 020 700.

Täytä ansioturvan päivärahahakemus huolellisesti ja hanki tarvittavat liitteet. Päivärahaa voit hakea Openetin kautta. Käyttäjätunnuksen Openettiin saat Opettajien työttömyyskassasta osoitteesta asiakaspalvelu(at)opetk.fi. Jos haluat hakea päivärahaa postitettavalla lomakkeella, voit tulostaa sen Opettajien työttömyyskassan verkkosivuilta.

Tarkemmat ohjeet päivärahahakemukseen löytyvät Opettajien työttömyyskassan sivuilta Opettajien työttömyyskassa.

Ansiopäivärahaa haetaan jälkikäteen neljän viikon tai kuukauden jaksoissa. Voit lähettää ensimmäisen hakemuksen kassan antamia ohjeita noudattaen myös lyhyemmältä ajalta. Päivärahaa on aina haettava kolmen kuukauden kuluessa siitä päivästä, mistä se tulee maksettavaksi. Muista hakea päiväraha myös ns. omavastuuajalta.

Työttömyyskassan osoite: Opettajien työttömyyskassa, Pasilankatu 4 B, 00240 Helsinki, sähköposti: opettajien.tk(at)opetk.fi. Opettajien työttömyyskassa on myös Facebookissa.

Pidä jäsenyys voimassa myös työttömyyden aikana. Liiton jäsensihteeriltä marsa.nyqvist(at)tieteentekijoidenliitto.fi saat tietoa miten jäsenmaksut hoidetaan työttömyyden aikana.

Ilmoita kaikista päivärahaoikeuteen vaikuttavista seikoista välittömästi työttömyyskassalle. Ilmoitettavia seikkoja ovat mm. opiskelu, työssäolo, apuraha, sairasloma, yritystoiminta, irtisanomisajan palkka, sosiaalietuudet tai muu ansiotulo. Myös TE- toimisto tarvitsee tiedon tilanteessasi tapahtuvista muutoksista.

Arvion päivärahan tasosta saat esim. Työttömyyskassojen yhteisjärjestön verkkosivulta löytyvällä päivärahalaskurilla.

Hyödyllisiä linkkejä: Opettajien työttömyyskassa, Työttömyyskassojen yhteisjärjestö, TE-palvelut