Vakuutusedut

Vapaa-ajan tapaturma ja matkustajavakuutus

Tieteentekijöiden liitto on ottanut jäsenilleen OP Vakuutus Oy:stä (entinen Pohjola) vapaa-ajan tapaturma- ja matkustajavakuutuksen.

Tapaturmavakuutuksessa vakuutettuja ovat liiton alle 68-vuotiaat jäsenet , joilla on väestötietolain mukainen kotipaikka Suomessa.  Tapaturmavakuutus antaa vakuutusturvaa hoitokulujen, pysyvän haitan ja kuoleman varalta. Vakuutus on voimassa vapaa-aikana. Jäsenellä, jolla ei ole työsuhdetta ja jotka eivät ansiotarkoituksessa harjoita yritystoimintaa, vakuutus on voimassa kokopäiväisesti (esim. apurahatutkijat). Eläkeläisjäsenillä vakuutus ei ole voimassa.

Liiton jäsenilleen ottama matkustajavakuutus antaa turvaa matkasairauden ja -tapaturman aiheuttamien hoitokulujen varalta. Matkustajavakuutus on voimassa Suomesta ulkomaille tehtävillä vapaa-ajan matkoilla. Jäsenillä, joilla ei ole työsuhdetta ja jotka eivät ansiotarkoituksessa harjoita yritystoimintaa, vakuutus on matkoilla voimassa kokopäiväisesti (esim. apurahatutkijat). Vakuutettuja ovat liiton alle 68-vuotiaat jäsenet, jotka asuvat vakinaisesti Suomessa ja joilla on voimassa oleva Kela-kortti. Myös jäsenen mukana matkustavat alle 15-vuotiaat perheenjäsenet ja lastenlapset ovat vakuutettuja. Eläkeläisjäsenillä vakuutus ei ole voimassa.

Matkustajavakuutus ei sisällä matkatavaravakuutusta. Vakuutus on voimassa alle kolmen kuukauden pituisilla matkoilla.

Tapaturma- ja matkustajavakuutuksen piiriin eivät kuulu alle 68-vuotiaat vanhuus-, työkyvyttömyys-, ja työttömyyseläkkeellä olevat jäsenet. Alle 68-vuotiaat osa-aikaeläkkeellä, kuntoutustuella tai tilapäisesti työttöminä olevat jäsenet ovat vakuutettuja. Vakuutus on voimassa sen kalenterivuoden loppuun, jonka aikana jäsen jää eläkkeelle.

Matkavakuutusehdot

Liiton jäsenkortti toimii myös matkustajavakuutuskorttina. Jos korttisi on kadonnut, ota yhteyttä liiton jäsensihteeri Marsa Nyqvist-Hämäläiseen puh. 0207 589 615, marsa.nyqvist(at)tieteentekijoidenliitto.fi   

Vastuu- ja oikeusturvavakuutus

Liitto on sopinut OP Vakuutus Oy:n kanssa ammatillisen vastuu- ja oikeusturvavakuutuksen. Vakuutus korvaa palvelussuhteessa syntyneissä oikeus- ja erimielisyystapauksissa lakimiespalveluista ja oikeudenkäynnistä aiheutuvat kustannukset vuosittain tarkistettavaan euromäärään saakka. Vakuutukseen liittyy omavastuuosuus.

Ole ensin yhteydessä liiton toimistoon. Vakuutuksen käyttämisen edellytyksenä on Tieteentekijöiden liiton kirjallinen suostumus vakuutuksen käyttämiseen.

Järjestövakuutus

Liitto on ottanut OP Vakuutus Oy:stä Järjestövakuutuksen. Se antaa jäsenille turvaa järjestötehtävissä ja -tilaisuuksissa kaikkialla maailmassa. Vakuutettuun järjestötoimintaan kuuluvat esimerkiksi liiton toimielinten kokoukset, paikallisyhdistysten kokoukset, koulutustilaisuudet, seminaarit jne. Matkavakuutus koostuu matkustaja-, matkatavara- sekä matkavastuu- ja oikeusturvavakuutuksista.   

Muut vakuutukset

OP Vakuutus Oy:n kanssa tehdyn yhteistyösopimuksen mukaan jäsen saa alennusta ottamistaan kodin ja perheen Mittaturvavakuutuksiin sekä yksityiskäyttöisiin henkilö-, paketti- ja matkailuauton sekä matkailuperävaunun vapaaehtoisiin autovakuutuksiin.

OP Vakuutus Oy:n palvelunumerosta 0303 0303 saat henkilökohtaista palvelua vakuutus- ja korvausasioissa ma-pe klo 8-18 sekä Jäsenten vakuutusedut OP Vakuutus Oy:n -sivulta, ja Vakuutusyhtiö Eurooppalaisen sivulta.

Henkivakuutus

Tieteentekijöiden liiton jäsenet saavat jäsenetuna Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kalevan myöntämän henkivakuutuksen. Henkivakuutus turvaa perheen toimeentulon, jos pahin sattuisi.

Edulliseen henkivakuutukseen* ovat oikeutettuja liiton jäsen ja tämän puoliso. Käy tutustumassa uuteen jäsenetuusi osoitteessa henkivakuutuskuntoon.fi

* Suomen edullisimman henkivakuutuksen (Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINE:n tekemä hintavertailu 9/2016) järjestöjäsenille myöntää Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva.