Apurahat

Apurahalla työskentelevällä tutkijalla ei ole palvelussuhdetta yliopistoon tai tutkimuslaitokseen. Häneltä puuttuvat monet työsuhteeseen kuuluvat edut, mutta myös velvollisuudet.

Apurahansaajien lakisääteisen eläke- ja työtapaturmavakuuttamisen hoitaa Maatalousyrittäjien eläkelaitos (Mela). Vakuutuksen perustana olevan työtulon mukaan määräytyvät kaikki vakuutuksen tuomat etuudet, ja se saattaa vaikuttaa myös Kansaneläkelaitoksen (Kela) maksamiin etuuksiin.

Apurahakauden aikana voi liittyä ammattiliittoon muttei työttömyyskassaan. Kassan jäsenyyden saaminen edellyttää liittymishetkellä voimassa olevaa palkkatyösuhdetta, joka voi olla lyhytaikainenkin. Ongelma voi tällöin olla työssäoloehdon täyttyminen. Ennen apurahakauden alkua täytyy toisin sanoen olla palkkatyössä 26 viikkoa 28 kuukauden tarkastelujakson aikana tai kerryttää 26 viikkoa apurahakauden aikana. Työtä on tehtävä vähintään 18 tuntia viikossa.

Kassasta ei tarvitse erota apurahakauden alkaessa.

Apurahoja ei oteta huomioon ansiosidonnaisen työttömyysturvan määrää laskettaessa. Apurahakausi ei myöskään kartuta ansiosidonnaiseen päivärahaan oikeuttavaa työssäoloehtoa, mutta se pidentää työssäoloehdon tarkastelujaksoa.

Muu kuin opiskelua tai väitöskirjaa varten saatu apuraha otetaan tulona huomioon päivähoitomaksua määrättäessä.

Kaikki apurahat ovat asumistuessa ja toimeentulotuessa huomioon otettavaa tuloa.

Ulkomailla Suomesta myönnetyllä apurahalla työskentelevä tutkija voi tietyin ehdoin kuulua Suomen sosiaaliturvaan, eikä hänen kannata lähtiessään erota työttömyyskassan jäsenyydestä.

Säätiöiltä, yliopistoilta ja muilta yksityisiltä yhteisöiltä saatujen apurahojen määrä voi ylittää verottoman apurahan rajan.

Apurahakaudella voi tehdä vähäisessä määrin palkkatyötä.

Jatko-opintoja apurahalla suorittava tutkija voi olla oikeutettu opintotukeen.


Lisätietoa apurahalla työskentelevän asemasta, sosiaaliturvasta ja verotuksesta on Tieteentekijöiden liiton oppaassa. Päivitetty ilmestyi syksyllä 2017.

Apurahatutkijan tietopaketti (pdf) (272.8 KB) 

Apurahatutkijan oikeudet ja velvollisuudet -videoluento, TJS Opintokeskus/ Elina Katainen

Apurahansaajan lakisääteisen eläke- ja työtapaturmavakuuttamisen hoitaa Maatalousyrittäjien eläkelaitos (Mela)

Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunnan verkkosivulla on hyödyllistä tietoa apurahan hakijalle ja saajalle.

Tieteen ja taiteen rahoitustietokanta Aurorassa on noin 400 kotimaisen rahoittajan tiedot.