Apurahat

Apurahalla työskentelevällä tutkijalla ei ole palvelussuhdetta yliopistoon tai tutkimuslaitokseen. Häneltä puuttuvat monet työsuhteeseen kuuluvat edut, mutta myös velvollisuudet.

Apurahansaajien lakisääteisen eläke- ja työtapaturmavakuuttamisen hoitaa Maatalousyrittäjien eläkelaitos (Mela). Vakuutuksen perustana olevan työtulon mukaan määräytyvät kaikki vakuutuksen tuomat etuudet, ja se saattaa vaikuttaa myös Kansaneläkelaitoksen (Kela) maksamiin etuuksiin.

Apurahakauden aikana voi liittyä ammattiliittoon muttei työttömyyskassaan. Kassan jäsenyyden saaminen edellyttää liittymishetkellä voimassa olevaa palkkatyösuhdetta, joka voi olla lyhytaikainenkin. Kassasta ei tarvitse erota apurahakauden alkaessa.

Apurahoja ei oteta huomioon ansiosidonnaisen työttömyysturvan määrää laskettaessa. Apurahakausi ei myöskään kartuta ansiosidonnaiseen päivärahaan oikeuttavaa työssäoloehtoa, mutta se pidentää työssäoloehdon tarkastelujaksoa.

Muu kuin opiskelua tai väitöskirjaa varten saatu apuraha otetaan tulona huomioon päivähoitomaksua määrättäessä.

Apurahatietoa tutkijalle -oppaan tietoihin tuli vuoden 2014 alusta muutos, joka koskee alle kolmevuotiaiden lasten vanhemmille maksettavaa  joustavaa hoitorahaa. Sitä saa myös apurahalla työskentelevä tutkija, jolla on MYEL-vakuutus. Määrä on 241,19 euroa kuukaudessa, kun työaika on enintään 22,5 tuntia viikossa tai enintään 60 % normaalista kokopäivätyön työajasta ja 160,80 euroa kuukaudessa, kun työaika on yli 22,5 mutta enintään 30 tuntia viikossa tai yli 60 %, mutta enintään 80 % normaalista kokopäivätyön työajasta.

Kaikki apurahat ovat asumistuessa ja toimeentulotuessa huomioon otettavaa tuloa.

Ulkomailla Suomesta myönnetyllä apurahalla työskentelevä tutkija voi tietyin ehdoin kuulua Suomen sosiaaliturvaan, eikä hänen kannata lähtiessään erota työttömyyskassan jäsenyydestä.

Säätiöiltä, yliopistoilta ja muilta yksityisiltä yhteisöiltä saatujen apurahojen määrä voi ylittää verottoman apurahan rajan.

Apurahakaudella voi tehdä vähäisessä määrin palkkatyötä.

Jatko-opintoja apurahalla suorittava tutkija voi olla oikeutettu opintotukeen.

 

Lisätietoa apurahalla työskentelevän asemasta, sosiaaliturvasta ja verotuksesta on Tieteentekijöiden liiton oppaassa. Päivitetty versio julkaistaan syksyllä 2017.

Apurahatutkijan tietopaketti (pdf) (272.8 KB)  

Apurahansaajan lakisääteisen eläke- ja työtapaturmavakuuttamisen hoitaa Maatalousyrittäjien eläkelaitos (Mela)

Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunnan verkkosivulla on hyödyllistä tietoa apurahan hakijalle ja saajalle.

Tieteen ja taiteen rahoitustietokanta Aurorassa on noin 800 kotimaisen ja ulkomaisen rahoittajan tiedot. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksen loppumisen takia Auroran jatko on epävarmaa.