Apurahat

Apurahalla työskentelevällä tutkijalla ei ole palvelussuhdetta yliopistoon tai tutkimuslaitokseen. Häneltä puuttuvat monet työsuhteeseen kuuluvat edut, mutta myös velvollisuudet.

Apurahansaajien lakisääteisen eläke- ja työtapaturmavakuuttamisen hoitaa Maatalousyrittäjien eläkelaitos (Mela). Vakuutuksen perustana olevan työtulon mukaan määräytyvät kaikki vakuutuksen tuomat etuudet, ja se saattaa vaikuttaa myös Kansaneläkelaitoksen (Kela) maksamiin etuuksiin.

Apurahakauden aikana voi liittyä ammattiliittoon muttei työttömyyskassaan. Kassan jäsenyyden saaminen edellyttää liittymishetkellä voimassa olevaa palkkatyösuhdetta, joka voi olla lyhytaikainenkin. Kassasta ei tarvitse erota apurahakauden alkaessa.

Apurahoja ei oteta huomioon ansiosidonnaisen työttömyysturvan määrää laskettaessa. Apurahakausi ei myöskään kartuta ansiosidonnaiseen päivärahaan oikeuttavaa työssäoloehtoa, mutta se pidentää työssäoloehdon tarkastelujaksoa.

Muu kuin opiskelua tai väitöskirjaa varten saatu apuraha otetaan tulona huomioon päivähoitomaksua määrättäessä.

Apurahatietoa tutkijalle -oppaan tietoihin tuli vuoden 2014 alusta muutos, joka koskee alle kolmevuotiaiden lasten vanhemmille, myös apurahansaajille, maksettavaa  joustavaa hoitorahaa. Sitä maksetaan noin 240 euroa kuukaudessa, jos työaika on noin 3 päivää viikossa tai 4,5 tuntia päivässä, ja noin 160 euroa kuukaudessa, jos työaika on noin 4 päivää viikossa tai 6 tuntia päivässä.

Kaikki apurahat ovat asumistuessa ja toimeentulotuessa huomioon otettavaa tuloa.

Ulkomailla Suomesta myönnetyllä apurahalla työskentelevä tutkija voi tietyin ehdoin kuulua Suomen sosiaaliturvaan, eikä hänen kannata lähtiessään erota työttömyyskassan jäsenyydestä.

Säätiöiltä, yliopistoilta ja muilta yksityisiltä yhteisöiltä saatujen apurahojen määrä voi ylittää verottoman apurahan rajan.

Apurahakaudella voi tehdä vähäisessä määrin palkkatyötä.

Jatko-opintoja apurahalla suorittava tutkija voi olla oikeutettu opintotukeen.

 

Lisätietoa apurahalla työskentelevän asemasta, sosiaaliturvasta ja verotuksesta on Tieteentekijöiden liiton oppaassa:

Apurahatutkijan tietopaketti (pdf) (272.8 KB) 

Apurahansaajan lakisääteisen eläke- ja työtapaturmavakuuttamisen hoitaa Maatalousyrittäjien eläkelaitos (Mela)

Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunnan verkkosivulla on hyödyllistä tietoa apurahan hakijalle ja saajalle.

Tieteen ja taiteen rahoitustietokanta Aurorassa on noin 800 kotimaisen ja ulkomaisen rahoittajan tiedot. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksen loppumisen takia Auroran jatko on epävarmaa.